sofiawigren

How I study at Uni

Såg att min blogg hade hamnat på bloggtoppen här på bloggportalen (plats 55!) och kände att det kanske är dags att lägga ner ännu mer energi och tid så jag grävde fram listan på idéer till inlägg och här är jag! I början när jag började på universitetet gjorde jag alla misstag man kan tänka sig - jag började alldeles för sent med revision, jag försökte skriva anteckningar på ALLT och min planering var ostrukturerad. Lyckligtvis fick jag bra betyg trots allt för jag insåg alla misstag de sista två veckor och pluggade istället morgon till kväll - jag slutade till och med träna. Men den här terminen ska jag inte spara allt till sist! Här är mina tips och hur jag pluggar: 

Disclaimer: givetvis är det individuellt hur man pluggar och man vet det nog bäst själv men tänkte ändå visa er, det kanske blir till nytta för någon. 

I noticed that my blog was among the top 100 (55 to be precise!) and thought that it might be time to put in some extra effort and time into the blog so I pulled out the list of blog post ideas and here I am! When I first started uni I made all the mistakes you could possibly make - I started revising too late, I tried to take notes of EVERYTHING and my planning was unstructured. Fortunately, I received good grades in the end because I realized all my mistakes the last two weeks of the term and ended up studying from morning till night - I even stopped training. But this term I won't save it all until the end! Here are my tips and how I study at uni: 

Disclaimer: obviously it is very individual how you study and the one who knows it the best is probably you but I thought that I'd show you anyways, it might be useful to someone.

Tänkte börja med det självklara - clean desk, clean mind. Jag har mina böcker och block i olika högar, planeringen och schemat på väggen och massa uttrymme för att sprida ut mig när jag pluggar.

Let's start with the obvious - clean desk, clean mind. I have my textbooks and notebooks in different piles, planning and schedule on the wall and plenty of workspace. 

Att ta anteckningar från böckerna: I början försökte jag läsa alla kapitel och skriva anteckningar medan men trots att det är ett bra sätt att lära sig så insåg jag ganska snart att det endast finns 24 timmar om dygnet (tyvärr) och att fortsätta skulle ta mig en evighet. Istället stryker jag över och under alla nyckelord och sånt jag anser viktigt så när det väl är tid för revision så vet jag exakt vad som är viktigt och vad jag kan hoppa över (sparar tid!). OCH - om dina böcker är svartvita rekommenderar jag att färga/stryka över rubrikerna för att underlätta och organisera. 

Att ta anteckningar under föreläsningar: Jag antecknar i princip allt från deras power points, det enda jag kan tillägga är att använda akronymer och förkortningar för att anteckna snabbare. Som en business/ekonomi/finans-elev skriver jag ner orden "goods and services" ca 20 gånger om dagen, för mig går det alltså snabbare att skriva G&S istället, vilket jag gör - 20 gånger om dagen. 

Note taking from textbooks: In the beginning, I tried to read all the chapters and take notes along the way but even though it's great for memorizing I quickly realized that there are only 24 hours in a day (unfortunately) and doing that would take forever. Instead, I highlight and underline key words and phrases that I find important in the book so once it's time for revision I know what's important and what I can skip (saving me tons of time!). ALSO - if your textbooks happens to be in black and white I find it easier to make sense of things when the headlines and such are colored/highlighted. 

Note taking during lectures: I basically just copy everything on the slides, the only thing I really have to say is to make the process quicker by using acronyms and abbreviations. As a business/economics/finance/accounting student I write down the words "goods and services" about twenty times a day, but it's far quicker for me to write G&S, which I do - twenty times a day. 

PLANERING, PLANERING, PLANERING. Jag har en daglig planering för varje dag i veckan så jag vet ungefär vad jag bör göra timme för timme. Jag skulle heller inte kunna leva utan min kalender, jag vet ärligt talat inte hur människor överlever utan dem. Jag skulle aldrig komma ihåg deadlines eller någonting. Bara att kunna bocka av saker från hundratals listor är så tillfredställande

PLANNING, PLANNING, PLANNING. I have a daily plan for every day in the week so I know approximately what I should be doing hour by hour. I also could not live without my planner, I honestly don't know how people survive without them. I would never be able to remember any deadlines or anything. Just to be able to check items from a to-do list is so satisfying. 

Flashcards for every definition. Cannot stress this enough. 

Kommentarer

Laddar kommentarer...
Visa alla kommentarer
Formuläret laddas